Sovint percebem al nostre món un oblit de Déu, del seu amor, de les seves lleis…. Veiem el món necessitat de la redempció de Crist. I potser ens podíem preguntar: “Què puc fer jo per col·laborar amb Crist i amb l’Església a l’obra de la redempció? Si jo puc tan poc…” Per donar resposta a aquest interrogant va sorgir l’Apostolat de l’Oració. 

Clica sobre els títols,
i t’ho anirem explicant…

Es tracta d’una associació de fidels que tenen com a missió col·laborar amb Crist i amb l’Església en la redempció del món.

La Xarxa Mundial d’Oració del Papa (anomenada Apostolat de l’Oració) és una Obra Pontifícia, un servei eclesial de la Santa Seu confiat a la Companyia de Jesús. Té com a missió mobilitzar els cristians mitjançant l’oració i l’acció davant del desafiament de la humanitat i de la missió de l’Església. Aquests desafiaments es presenten en forma d’intencions de pregària confiades pel Papa a tota l’Església. És present a 89 països del món, amb més de 22 milions de catòlics, i la seva branca juvenil (el Moviment Eucarístic Juvenil) és present a 56 països (1,6 milions)

  • Té com a finalitat ajudar els cristians a unir-se en la seva vida quotidiana a la missió de Crist. Per aconseguir aquesta disposició, que condueix a una missió de compassió cap al món, la Xarxa Mundial d’Oració del Papa proposa un recorregut espiritual anomenat «Camí del cor».
  • Aquesta disponibilitat al servei de la missió es concreta cada matí en una pregària d’oferiment.
  • La Xarxa Mundial d’Oració del Papa té com a fonament l’espiritualitat del Cor de Jesús, una espiritualitat per a la missió.
  • Més de 175 anys mobilitzant els cristians, mitjançant la pregària i l’acció, davant dels reptes de la humanitat i de la missió de l’Església.

L’espiritualitat de l’Apostolat de l’Oració conté cinc punts bàsics:

1- El sacrifici de la Missa i l’ofrena diària: a l’Eucaristia Crist s’ofereix, es lliura per a la redempció del món. Nosaltres ens unim cada dia a aquest sacrifici de l’altar, fent l’oferiment d’obres cada matí. Amb aquest oferiment tota la nostra vida, tot allò que fem o patim per amor i en l’amor de Crist, té valor per a la redempció del món.

L’espiritualitat del Cor de Crist: és clau dins de l’Apostolat de l’Oració. Expressa la unió de cor a cor amb Crist viu. L’amistat amb Jesús expressa la confiança en el seu Amor, tot sabent que si tenim cura d’Ell i de les seves coses, el tindrà cura de nosaltres i de les nostres.

Devoció tendra a la Mare de Déu: Maria és model de dona orant. És la primera corredentora amb Crist redemptor. Ella ens pot ensenyar com viure oferint.

Sentir amb l’Església: una de les finalitats de l’Apostolat de l’Oració és pregar i oferir per les intencions del Sant Pare i del Bisbe diocesà. És molt important ser Església i sentir-se’n part.

Assiduïtat en la pregària: és de vital importància no reduir l’Apostolat de l’Oració a un conjunt de pràctiques, o només a un temps concret de pregària, sinó ser persones orants. Perquè el món i l’Església necessiten cors que preguen sovint, que facin de la seva vida pregària.

És una manera d’unir en el viure diari, la pregària i el servei. És una ajuda per viure la vida quotidiana, espiritualment i apostòlicament, és a dir, deixant-se guiar per l’Esperit en bé de l’Església, dels altres i del món sencer.

Amb un esquema molt simple:

Centrats en el Cor de Jesús
Pregar amb el Papa i amb l’Església
En companyia de Maria
Per fer del nostre viure quotidià, un servir Eucarístic.